• 660 086 400

Przedmiotem działalności naszej kancelarii jest świadczenie kompleksowych usług prawnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych podmiotów w zakresie:


Prawo cywilne

• obsługa prawna związana z nieruchomościami
• własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
• stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
• spadki, działy spadku
• podziały majątku
• użytkowanie wieczyste
• służebności
• stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
• umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie


Prawo rodzinne

• rozwody, separacje
• alimenty
• ustroje majątkowe


Prawo ubezpieczeniowe

• prowadzenie spraw odszkodowawczych majątkowych i osobowych
• odszkodowania, zadośćuczynienia, renty
• ubezpieczenia majątkowe
• ubezpieczenia osobowe

Nasza kancelaria prowadzi także bardzo skutecznie sprawy odszkodowawcze osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zarówno w postępowaniach przed sądowych jak i w sądzie. W tym samym zakresie prowadzimy także sprawy odszkodowawcze pacjentów w przypadku błędów medycznych. Uczestniczymy w negocjacjach z lekarzami i klinikami medycznymi.


Prawo gospodarcze / handlowe

• spółki cywilne
• umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
• negocjacje kontraktów
• zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
• spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
• obsługa organów spółek
• obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
• obsługa prawna procesów budowlanych

Prawo rolne

• przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu działalności rolniczej
• pomoc prawna w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego


Prawo bankowe

• sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bankowych
• pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością Komisji Nadzoru Finansowego
• stała i doraźna obsługa banków


Prawo przewozowe

• sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów przewozowych i spedycyjnych
• ubezpieczenia transportowe, postępowania odszkodowawcze


Prawo spółdzielcze

• stała i doraźna obsługa spółdzielni mieszkaniowych
• reprezentowanie podmiotów wobec spółdzielni mieszkaniowych


Prawo pracy

• stosunki pracy, umowy o pracę
• reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
• reprezentowanie pracowników wobec pracodawców


„Wszystkie sprawy są dla nas ważne, a problemy naszych klientów traktujemy zawsze indywidulanie. Zadowolenie i zaufanie klientów, jest dla nas najważniejszym celem.” – powiedział radca prawny Krzysztof Niedźwiedzki – partner BK Consulting


Istnieje możliwość spotkania w siedzibie klienta bądź innym dogodnym miejscu.

Naszym klientom, w zależności od ich potrzeb, zapewniamy stałą bądź doraźną obsługę.