• 660 086 400

Nasza kancelaria kompleksowo i skutecznie zajmuje się wszystkimi procesami windykacji na mocy prawa i niezależnie od stopnia skomplikowania, odzyskuje należności na każdym etapie ich egzekwowania.

Klient zleca nam odzyskanie pieniędzy, a my zajmujemy się resztą. Nasi windykatorzy i radcy prawni wykorzystują wszystkie dostępne narzędzia, aby skutecznie nakłonić dłużnika do zwrócenia określonej sumy pieniędzy lub innej rzeczy. Zleceniodawca jest w tym czasie na bieżąco informowany o statusie prowadzonej sprawy i podejmowanych działaniach względem dłużnika.

W ramach współpracy nasza kancelaria oferuje:

• przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
• kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
• opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
• pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
• reprezentowanie przed sądem przez adwokatów i radców prawnych,
• uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
• zabezpieczenie wierzytelności,
• przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
• wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.