Bk Consulting

Prawo i Podatki

Przedmiotem działalności naszej kancelarii jest świadczenie kompleksowych usług prawnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych podmiotów, w

tym w zakresie:

Prawa Cywilnego

– obsługa prawna związana z nieruchomościami
– własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
– stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
– spadki, działy spadku
– podziały majątku
– użytkowanie wieczyste
– służebności
– stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
– umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie

Prawa Rodzinnego

– rozwody, separacje
– alimenty

– opieka nad dziećmi 
– ustroje majątkowe

Prawa Ubezpieczeń

– prowadzenie spraw odszkodowawczych majątkowych i osobowych

– odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

– ubezpieczenia majątkowe

– ubezpieczenia osobowe

Nasza kancelaria prowadzi także bardzo skutecznie sprawy odszkodowawcze osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zarówno w postępowaniach przed sądowych jak i w sądzie. W tym samym zakresie prowadzimy także sprawy odszkodowawcze pacjentów w przypadku błędów medycznych. Uczestniczymy w negocjacjach z lekarzami i klinikami medycznymi.

Prawa Gospodarczego i  Handlowego

– umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
– negocjacje kontraktów
– zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
– spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
– obsługa organów spółek
– obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
– obsługa prawna procesów budowlanych

– spółki cywilne

Prawa Rolnego

• przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu działalności rolniczej
• pomoc prawna w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego

Prawa Bankowego

• sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bankowych
• pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością Komisji Nadzoru Finansowego
• stała i doraźna obsługa banków

Prawo przewozowe

• sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów przewozowych i spedycyjnych
• ubezpieczenia transportowe, postępowania odszkodowawcze

Prawa Spółdzielczego

• stała i doraźna obsługa spółdzielni mieszkaniowych
• reprezentowanie podmiotów wobec spółdzielni mieszkaniowych

Prawa Pracy

stosunki pracy, umowy o pracę
– reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
– reprezentowanie pracowników wobec pracodawców”

Istnieje możliwość spotkania w siedzibie klienta bądź innym dogodnym miejscu.

Naszym klientom, w zależności od ich potrzeb, zapewniamy stałą bądź doraźną obsługę.

 

„Wszystkie sprawy są dla nas ważne, a problemy naszych klientów traktujemy zawsze indywidulanie. Zadowolenie i zaufanie klientów, jest dla nas najważniejszym celem.” – powiedział radca prawny Krzysztof Niedźwiedzki – partner BK Consulting

Call Now Button