• Godziny pracy biura: Pn-Pt 9:00-17:00
„Wszystkie sprawy są dla nas ważne, a problemy naszych klientów traktujemy zawsze indywidulanie. Zadowolenie i zaufanie klientów, jest dla nas najważniejszym celem.” – powiedział radca prawny Krzysztof Niedźwiedzki – partner BK Consulting
„Wszystkie sprawy są dla nas ważne, a problemy naszych klientów traktujemy zawsze indywidulanie. Zadowolenie i zaufanie klientów, jest dla nas najważniejszym celem.” – powiedział radca prawny Krzysztof Niedźwiedzki – partner BK Consulting

Przedmiotem działalności naszej kancelarii jest świadczenie kompleksowych usług prawnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych podmiotów, w tym w zakresie:

– obsługa prawna związana z nieruchomościami
– własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
– stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
– spadki, działy spadku
– podziały majątku
– użytkowanie wieczyste
– służebności
– stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
– umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie

– rozwody, separacje
– alimenty
– opieka nad dziećmi
– ustroje majątkowe

– prowadzenie spraw odszkodowawczych majątkowych i osobowych
– odszkodowania, zadośćuczynienia, renty
– ubezpieczenia majątkowe
– ubezpieczenia osobowe
Nasza kancelaria prowadzi także bardzo skutecznie sprawy odszkodowawcze osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zarówno w postępowaniach przed sądowych jak i w sądzie. W tym samym zakresie prowadzimy także sprawy odszkodowawcze pacjentów w przypadku błędów medycznych. Uczestniczymy w negocjacjach z lekarzami i klinikami medycznymi.

– umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
– negocjacje kontraktów
– zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
– spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
– obsługa organów spółek
– obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
– obsługa prawna procesów budowlanych
– spółki cywilne

- przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu działalności rolniczej
- pomoc prawna w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego

- sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bankowych
- pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością Komisji Nadzoru Finansowego
- stała i doraźna obsługa banków

- sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów przewozowych i spedycyjnych
- ubezpieczenia transportowe, postępowania odszkodowawcze

- stała i doraźna obsługa spółdzielni mieszkaniowych
- reprezentowanie podmiotów wobec spółdzielni mieszkaniowych

stosunki pracy, umowy o pracę
– reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
– reprezentowanie pracowników wobec pracodawców

Istnieje możliwość spotkania w siedzibie klienta bądź innym dogodnym miejscu.

Naszym klientom, w zależności od ich potrzeb, zapewniamy stałą bądź doraźną obsługę.